W   I   T   A   M   Y

  NA STRONIE WSPÓLNOTY
  "WIECZERNIK"

  wieczernik Nasza wspólnota istnieje od 2009 roku. Są dwie grupy formacyjne. Spotykamy się co poniedziałek, aby słuchać katechez biblijnych, które wprowadzają do osobistej lektury Słowa Bożego.

  We wspólnocie uczymy się, że można żyć pięknie, że można być szczęśliwym, że warto żyć wiarą.

  Budowanie życia w oparciu o Chrystusa zaczyna się od Eucharystii. Stamtąd pragniemy czerpać nasze siły i w Niej zapuszczać korzenie. Dlatego właśnie nazwaliśmy naszą wspólnotę "Wieczernikiem" - miejscem intymnego spotkania uczniów Chrystusa ze swoim Mistrzem, miejscem modlitwy, działania Ducha Świętego, poznawania siebie i drugich w kontakcie z Jezusem, miejscem doświadczania miłości Boga. Pragniemy, by On sam coraz bardziej odsłaniał nam siebie, uczył wzajemnej miłości i przemieniał nasze życie swoją obecnością wśród nas.

  Mamy nadzieję, że w lutym powstanie trzecia grupa formacyjna


  SPOTKANIA W PONIEDZIAŁKI
  PO WIECZORNEJ EUCHARYSTII


  Duszpasterz: Ks. Wojciech Skóra M1C
odsylacz


© WIECZERNIK 2010