wspólnoty

  WSPÓLNOTY
  PRZY WIECZERNIKU

  Przy naszym kościółku od lat niepamiętnych (czasów Św.Ojca Papczyńskiego) i całkiem od niedawna istnieją różne małe grupy. Stwarzają one okazję do lepszego poznania Pana Boga, pogłębienia osobistej modlitwy oraz zaangażowania w życie liturgiczne.

  Najwcześniej powstały Koła Żywego Różańca.

  W liturgii czynnie uczestniczą nasi ministranci, świeccy lektorzy oraz schola.

  Bractwo Misterium Męki Pańskiej powstało w marcu 2010 roku. Misją Bractwa jest coroczne organizowanie Misterium Męki Pańskiej, jako pielęgnowanie tradycji sprzed 200 lat.

© WIECZERNIK 2010