wspólnoty

  WSPÓLNOTY
  PRZY WIECZERNIKU

  Przy naszym kościółku od lat niepamiętnych (czasów Ojca Papczyńskiego) i całkiem od niedawna istnieją różne małe grupy. Stwarzają one okazję do lepszego poznania Pana Boga, pogłębienia osobistej modlitwy oraz zaangażowania w życie liturgiczne.

  Najwcześniej powstały Koła Żywego Różańca.

  Od 20 lat spotykają się młodzi ludzie we Wspólnocie "Metanoia".

  Na początku 2009 roku powstała wspólnota WIECZERNIK, która uczestniczy w katechezach formacyjnych. Pod koniec 2010 roku zawiązała się druga grupa, dzięki czemu WIECZERNIK liczy 70 osób. Nazwaliśmy tę wspólnotę "Wieczernikiem".

  W liturgii czynnie uczestniczą nasi ministranci, świeccy lektorzy oraz schola.

  Bractwo Misterium Męki Pańskiej powstało w marcu 2010 roku. Misją Bractwa jest coroczne organizowanie Misterium Męki Pańskiej, jako pielęgnowanie tradycji sprzed 200 lat.

  "Najmłodszą" wspólnotą jest grupa mężczyzn spotykająca się co trzecią środę.© WIECZERNIK 2010