W   I   T   A   M   Y

NA STRONIE SCHOLI
MARIANKOWEJ "Ancilla"

  Od 2008 roku schola upiększa swoim śpiewem niedzielną liturgię i uroczystości religijne. Przez ten niedługi czas, zdążyła już na stałe wpisać się w krajobraz naszej wieczernikowej wspólnoty i naszego miasta.

  Głównym celem utworzenia scholi jest troska o dzieci oraz danie im kolejnej możliwości poznania Boga i Koscioła. Ponadto stworzenie odpowiedniej liturgii dla całych rodzin, aby mogły w niej aktywnie uczestniczyć.
  Schola liczy 40 osób.


  ZAPRASZAMY NA PRÓBY W SOBOTY o godz. 1000

  Duszpasterz: Ks. Łukasz Mazurek MIC
  Odpowiedzialni: Radek Koszałka, Hubert Żelazo, Dariusz Kochański  c. Służba muzyczna

  SCHOLA

  Schola to zespół śpiewaków wykonujących wyłącznie śpiew liturgiczny. Powstała ona, gdy w liturgii pojawiły się zbyt trudne i skomplikowane melodie, których nie potrafili wykonać wierni. Scholę tworzyli zarówno chłopcy, młodzieńcy, jak i mężczyźni, którzy często wywodzili się ze szkół klasztornych czy katedralnych.
  Konstytucja o liturgii zachęca do popierania i rozwijania działalności zespołów śpiewaczych (por. KL 114).

  Mówi o tym także Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce i II Synod Plenarny. Zadania scholi w liturgii określiło Wprowadzenie: "Wśród wiernych odrębną funkcję liturgiczną pełni zespół śpiewaków lub chór, którego zadaniem jest należyte wykonywanie przeznaczonych dla niego części, zależnie od rodzaju śpiewu oraz troska o to, aby wierni brali czynny udział w śpiewie" (OWMR 63). Schola może intonować śpiew, wykonywać go na przemian z ludem lub podtrzymywać śpiew wiernych. Uczestnicząc w liturgii, schola zajmuje miejsce w pobliżu ołtarza, ale tak, by nie rozpraszała uwagi uczestniczących w liturgii. "Należący do scholi muszą pamiętać, że nie są grupą koncertującą i popisującą się na tle liturgii, ale należą do danego zgromadzenia liturgicznego i sprawują świętą czynność".

  CZYTAJ WIĘCEJ-KOMISJA d/s KULTU BOŻEGO


odsylacz


© WIECZERNIK 2010