TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO


  ojczyzna

  TAJEMNICE RADOSNE

  1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
  ROZWAŻANIA BIBLIJNE

  TAJEMNICE ŚWIATŁA

  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
  3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  4. Przemienienie na Górze Tabor
  5. Ustanowienie Eucharystii
  ROZWAŻANIA BIBLIJNE

  TAJEMNICE BOLESNE

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  2. Biczowanie Pana Jezusa
  3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
  5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
  ROZWAŻANIA BIBLIJNE

  TAJEMNICE CHWALEBNE

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  3. Zesłanie Ducha Świętego
  4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
  ROZWAŻANIA BIBLIJNE

wstecz dalej

odsylacz
© WIECZERNIK 2010