WEZWANIA RÓŻAŃCOWE - DOPOWIEDZENIA


  odmawianie

  TAJEMNICE RADOSNE

  1. Któregoś Ty, o Panno, z Ducha świętego poczęła.
  2. Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.
  3. Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.
  4. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.
  5. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.


  TAJEMNICE ŚWIATŁA

  1. Który przyjął chrzest w Jordanie.
  2. Który objawił siebie na weselu w Kanie.
  3. Który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia.
  4. Który przemienił się na Górze Tabor.
  5. Który ustanowił Eucharystię.


  TAJEMNICE BOLESNE

  1. Który za nas Krwią się pocił.
  2. Który za nas był ubiczowany.
  3. Który za nas był cierniem ukoronowany.
  4. Który za nas ciężki Krzyż nosił.
  5. Który za nas był ukrzyżowany.


  TAJEMNICE CHWALEBNE

  1. Który zmartwychwstał.
  2. Który do nieba wstąpił.
  3. Który nam Ducha Świętego zesłał.
  4. Który Ciebie, o Panno, wziął do nieba.
  5. Który Ciebie, o Panno, w niebie ukoronował.

wstecz dalej

odsylacz


© WIECZERNIK 2010