PISMA
  BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
  Wskazania duchowe

  BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

  WSKAZANIA DUCHOWE

  Wybór i opracowanie
  Janusz Kumala MIC

  DZIĘKUJ I WYCHWALAJ PANA

  Podobnie jak bardzo pewnym znakiem prawdziwej przyjaźni jest to, że ktoś częściej mówi o dobrodziejstwach otrzymanych od przyjaciela i na wszelki sposób stara się mu za nie odpłacić, tak również jest nieomylną wskazówką, że posiadamy w sobie prawdziwą ukrytą w nas Boską miłość i zamieszkującego w nas dobrego Ducha, jeśli bardzo często składamy Bogu dzięki za otrzymane dary i nigdy nie pozwolimy zatrzeć się w naszej pamięci wspomnieniom o niebieskich dobrodziejstwach. Dlatego zawsze je rozważajmy, chwalmy i w najwyższym stopniu ceńmy.

  CZYTAJ WIĘCEJ  Pisma zebrane http://www.kustosz.marianie.pl/pisma-zebrane.pdf

  BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

  PISMA ZEBRANE

  Praca zbiorowa
  Redakcja teologiczna - Andrzej Pakuła MIC

  SŁOWO WSTĘPNE

  W roku beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów i wielkiego syna narodu polskiego, dzięki ofiarnej pracy wielu osób, po raz pierwszy otrzymujemy do rąk tłumaczenie na język polski wszystkich zachowanych jego pism.
  Na tę publikację od dawna oczekiwali nie tylko marianie czy badacze historii i duchowości polskiej, ale także liczne grono czcicieli Błogosławionego, którego sława świętości, obecna już za jego życia, trwa do dzisiaj.

  W książce min. MISTYCZNA ŚWIĄTYNIA BOGA

  CZYTAJ WIĘCEJ  Pisma zebrane

  BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

  ANTOLOGIA T. 1 i 2

  BOSKA DOBROĆ I MIŁOSIERDZIE
  W DRODZE DO DOMU OJCA

  Tłumaczenie i wybór tekstów:
  ks. Wacław Makoś MIC

  Janowi Pawłowi II, Wielkiemu Polakowi, w 300-lecie narodzin dla nieba o. Stanisława Papczyńskiego (18 maja 1631 - 17 września 1701), założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, niniejszy wybór jego dzieł dedykują Wydawcy

  CZYTAJ WIĘCEJ  Pisma zebrane

  BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

  PISMA PASYJNE

  CHRYSTUS CIERPIĄCY
  UKRZYŻOWANY MÓWCA

  Bł. Stanisław Papczyński pozostawił po sobie dwa zbiory kazań pasyjnych - Orator Crucifixus (Ukrzyżowany Mówca) i Christus Patiens (Chrystus Cierpiący). Dzieła te stawiają autora w rzędzie wybitnych mówców kościelnych drugiej połowy XVII stulecia, cenionych za życia i zapomnianych po śmierci. Mamy nadzieję, że niniejsza edycja pism oraz towarzyszące jej komentarze (Dr Wiesława Pawlaka i dr Marka Miotka CP) wydobędą z cienia i przybliżą sylwetkę bł. Stanisława Papczyńskiego - niedocenionego kaznodziei barokowego.
  Orator Crucifixus oraz Christus Patiens należą do kilku dzieł ascetycznych Stanisława Papczyńskiego napisanych w języku łacińskim i opublikowanych w drugiej połowie XVII stulecia. Ukrzyżowany Mówca został wydany po raz pierwszy w Krakowie w 1670 r. Chrystus Cierpiący ukazał się w Warszawie w 1690 r. Autorstwo dzieł nie budzi wątpliwości - nazwisko autora znalazło się bowiem na kartach tytułowych pierwodruków i jest poświadczone przez źródła zewnętrzne. Mimo że oba teksty ukazały się w odstępie dwudziestu lat, to jednak zostały napisane mniej więcej w tym samym czasie.
  Pierwsza redakcja Ukrzyżowanego Mówcy powstała prawdopodobnie jako kolekcja kazań wielkopostnych, przygotowanych i wygłoszonych w 1668 r. Wiadomo, że już wówczas autor nosił się z zamiarem wydania ich drukiem i trzykrotnie zabiegał (bezskutecznie) o to u swoich przełożonych zakonnych. Jednak dopiero w 1670 r. o. Stanisław Papczyński uzyskał zgodę cenzora diecezjalnego na druk swojego dziełka.
  Podobną genezę miał także Chrystus Cierpiący, którego wczesna redakcja miała formę kazań wielkopostnych, napisanych w 1669 lub 1670 r. Świadczą o tym wzmianki w tekście utworu, pozwalające dość dokładnie określić czas jego powstania. Nie można wykluczyć, że przed publikacją autor wprowadził do pierwotnego tekstu mniejsze lub większe zmiany. Dwudziestoletnia zwłoka w publikacji kazań spowodowana była zapewne nadmiarem zajęć związanych z organizacją nowego zgromadzenia lub brakiem środków niezbędnych do sfinansowania druku.
  Ukrzyżowanego Mówcę oraz Chrystusa Cierpiącego łączy nie tylko podobna geneza i przypuszczalny czas powstania, ale także kompozycja, objętość i tematyka. Oba utwory składają się z siedmiu rozważań (dyskursów), najprawdopodobniej powstałych wcześniej jako kazania wielkopostne. W obu dziełach autor przedmiotem swoich refleksji uczynił mękę Pańską, za każdym razem jednak nieco odmiennie podchodząc do głównego tematu.

  CZYTAJ WIĘCEJ  Pisma zebrane

  BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

  WEJRZENIE W GŁĄB SERCA

  Dzieło to zostało napisane po łacinie przez bł. Stanisława Papczyńskiego, ale nie doczekało się wydania za jego życia. Są to rozmyślania na niedziele, święta, tematyczne i na poszczególne dni tygodnia. Autor wielokrotnie zachęca czytelnika, aby schodził do głębi swego serca spotykając tam Boga, z Nim przebywał, a kontemplując Go z wiarą i miłością, w Jego obecności i w tym świetle patrzył też na samego siebie. Bł. Stanisław wyraża pragnienie, by w życiu czytelnika mogło wydarzyć się to samo, co spotkało ewangelicznego Zacheusza, który - zachęcony przez Jezusa - szybko zszedł z sykomory, by wrócić do domu i by z radością i z otwartym sercem przyjąć w nim Jezusa, swego Pana i Zbawiciela. Oryginał Inspectio cordis nie zachował się do naszych czasów. Przekład powstał na podstawie kopii rękopisu z 1773 roku. Komentarz napisał A. Pakuła MIC.

  ZAMÓW KSIĄŻKĘ  Pisma zebrane

  BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

  PISMA FUNDACYJNE

  Norma vitae - Pierwsze konstytucje zakonu marianów.
  Problem zależności jurysdykcyjnej zakonu marianów od braci mniejszych obserwantów.
  Reguła życia.
  Listy i dokumenty

  ZAMÓW KSIĄŻKĘodsylacz


© WIECZERNIK 2010