KSIĄŻKOWE OPRACOWANIA
  NA TEMAT BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
  Wskazania duchowe

  MĄŻ BOŻY

  SZKICE TEOLOGICZNO-DUSZPASTERSKIE
  O OJCU STANISŁAWIE PAPCZYŃSKIM

  Redakcja - Andrzej Pakuła MIC

  FRAGMENT NOTY REDAKCYJNEJ

  Część pierwsza zatytułowana "Charyzmat o. Stanisława Papczyńskiego w interpretacji teologicznej" to głównie materiały - wraz z dyskusją - z sesji teologicznej, jaka odbyła się 31 marca 2007 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie. Dołączone artykuły T. Rogalewskiego MIC, J. Kosmowskiego MIC, A. Pakuły MIC i Z. Proczka MIC to tematyczne opracowania kilku aspektów duchowości Stanisława Papczyńskiego lub też duchowości założonego przez niego Zgromadzenia Księży Marianów.
  Wartością tej części jest wieloaspektowość ujęcia, niekiedy dość nowatorskiego, i niezbyt długie teksty.

  Część druga: "Charyzmat o. Stanisława Papczyńskiego w interpretacji duszpasterskiej", zawiera materiały pastoralne, przygotowane z myślą o duszpasterzach, jakkolwiek mogą one owocnie służyć również osobistej lekturze duchowej.
  Kazania, konferencje duchowe, konspekty katechez, czytanki na nabożeństwa majowe, czerwcowe lub inne to zwykłe formy przepowiadania, stąd pomysł ich opracowania i umieszczenie w prezentowanej książce.
  Warto jednak zwrócić specjalną uwagę na jedną propozycję: są to kazania pasyjne na Gorzkie żale, przygotowane na wszystkie niedziele Wielkiego Postu, osobiście napisane - a niektóre z pewnością również wygłoszone - przez o. Stanisława Papczyńskiego.
  Przy bliższej lekturze jego dzieł, w tym także m.in. proponowanych kazań, okazuje się, jak bardzo aktualne i ponadczasowe jest doświadczenie wiary świętych, pomimo upływu czasu i jakże szybko zmieniających się warunków i okoliczności życia. Trzeba zauważyć, że wszystkie zachowane do dziś pisma o. Papczyńskiego

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Wskazania duchowe

  ks. Tadeusz Rogalewski MIC

  ŻYWOT STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

  Barwnie opisana historia życia górala spod Nowego Sącza, który uczył się w najlepszych kolegiach jezuickich, był spowiednikiem króla Jana III Sobieskiego, próbował reformować zakon pijarów, aż wreszcie, idąc za głosem powołania do służby Niepokalanej, założył Zgromadzenie Księży Marianów. Bł, O. Stanisław Papczyński (1631-1701) wyniesiony na ołtarze 16 października 2007r.

  KUP KSIĄZKĘ

  Wskazania duchowe

  Ks. Jan Kosmowski MIC
  Ks. Wojciech Skóra MIC

  CUDA I ŁASKI ZA PRZYCZYNĄ
  BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

  Publikacja stanowiąca tylko wybór z liczonego w tysiącach zbioru listów i zeznań o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Stanisława Papczyńskiego. Wiele z nich opublikowano w 1997 oraz 2002 roku staraniem wicepostulatorów procesu kanonizacyjnego oraz Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce. Obecne wydanie zostało uzupełnione o listy z USA oraz o opis cudu, który stał się podstawą do beatyfikacji założyciela Zgromadzenia Marianów.

  KUP KSIĄZKĘ

  Ks. Wacław Makoś MIC

  O. STANISŁAW OD JEZUSA I MARYI PAPCZYŃSKI
  ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW

  (biogram, dzieło, pisma, duchowość)

  CZYTAJ

  Ks. Janusz Kumala MIC

  OJCIEC STANISŁAW PAPCZYŃSKI
  INSPIRACJĄ DLA POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH

  MEDYTACJE

  Starania o beatyfikację Sługi Bożego o. Stanisława Papczyńskiego były i są wyrazem wiary w jego świętość oraz wdzięczności Bogu za wszystko dobro, które przez życie Sługi Bożego otrzymał i otrzymuje Kościół, a szczególnie Zgromadzenie Marianów i jego przyjaciele. Każdy błogosławiony czy święty jest znakiem na drodze do świętości, żywym dowodem na Boże miłosierdzie, które jest większe od jakiegokolwiek zła i grzechu czyniąc człowieka pięknym duchowo, którego blask zadziwia innych oraz pociąga ich ku Autorowi piękna, czyli samemu Bogu.
  Pochylmy się nad księgą życia o. Stanisława, aby wyczytać dla nas przesłanie zdolne ożywić nasze pragnienie piękna i wierności wybranej drodze życia. Przypatrzmy się o. Stanisławowi, aby odkryć inspiracje dla życia duchowego członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.)

  CZYTAJ WIĘCEJ  INNE OPRACOWANIA

odsylacz


© WIECZERNIK 2010