KONFERENCJE - KATECHEZY - HOMILIE


  Zapraszam do wysłuchania konferencji, które wygłosiłem w czasie rekolekcji dla Sióstr Eucharystek w Górze Kalwarii w 2007 roku. Poruszyłem w nich temat kobiety jako bohaterki wydarzeń biblijnych w nawiązaniu do roli kobiety (nie tylko konsekrowanej) we współczesnym świecie.

  Ewa_część pierwsza Ewa_część druga Sara
  Miriam Rut Prababki Jezusa
  Elżbieta Marta Maria siostra Marty
  Prorokini Anna Maryja_nowa Ewa

  Podczas tych samych rekolekcji wygłosiłem pięć katechez o Eucharystii. Również je zamieszczam z nadzieją, że komuś pomogą bardziej zrozumieć liturgię Mszy świętej, aby owocniej w niej uczestniczyć.

  Część pokutna Liturgia Słowa
  Liturgia Eucharystyczna_cz 1 Liturgia Eucharystyczna_cz 2
  Posłanie

  Poniżej zamieszczam konferencje o Bł. Stanisławie Papczyńskim, które wygłosiłem dla moich współbraci marianów w Grzybowie

  Maryja_Córka Boga Niepokalane Poczęcie Służebnica Pana
  Wiara i posłuszeństwo Maryi Pokora Maryi Łaskawość Maryi
  Pobozność Maryi Roztropność Maryi Czystość i ubóstwo Maryi
  Cierpliwość i boleść Maryi Liturgia Eucharystyczna_cz 2
  Posłanie

  Poniżej zamieszczam konferencje