MYŚLI ŚW. STANISŁAWA WYRAŻAJĄCE JEGO MISJĘ


  Biografia duchowa bł. ojca Stanisława Papczyńskiego (plik pdf, 1MB)
  hostia

  Oddaj się cały Jezusowi,
  a cały Jezus będzie twój.

  linia1

  O, jakże znakomici są współpracownicy Chrystusa, którzy jedynie z miłości ku Niemu, szczerze i gorliwie głoszą to, co jest konieczne do zbawienia.


  biblia1

  Uczucia zastępują człowiekowi muzykę,
  gdyż nie krzyk,
  lecz miłość
  rozbrzmiewa w uszach Boga.
  Kto dobrze kieruje uczuciami,
  ten zgodną symfonią najlepiej chwali Boga.
  modlitwa1

  Nieufność jest największą przeszkodą przy podejmowaniu przez nas wszelkich heroicznych dzieł, usuwaniu wad, które staramy się wykorzenić i nabywaniu cnót, w których pragniemy się ćwiczyć. I przeciwnie, ufność jest największą pomocą w dokonywaniu doniosłych spraw, jak tym chlubi się Dawid: "W Panu ufam, nie będę zawstydzony" (por. Ps 24, 2).  rozaniec1Jeśli się lękasz, żeś grzesznik, pamiętaj, że Jezus przyszedł po to, by zbawić grzesznika.

  linia1

  Zasadą prawdziwego naśladowcy Chrystusa jest to, by nie w pomyślności, ale w przeciwności mówić:
  "Dobrze jest nam tu być".


  BARANEK

  Poza Bogiem nie tolerujemy
  niczego innego na ołtarzu naszego serca.

  Być może dlatego Bóg dopuszcza upadki, abyś
  na przyszłość ostrożniej postępował.


  linia1odsylacz

© WIECZERNIK 2010