W   I   T   A   M   Y

  NA STRONIE

  WSPÓLNOTY MINISTRANTÓW


  MINISTRANT

  *Kocha Boga i dla Niego wzorowo wypełnia swoje obowiązki.
  *Służy Chrystusowi w ludziach.
  *Kocha Kościół św.
  *Szabuje Rodziców, Kapłanów, Nauczycieli, Wychowawców.
  *Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  *Poznaje liturgię i nią żyje.
  *Zdobywa kolegów dla Chrystusa.
  *Jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  *Pamięta o swoich dyżurach i je wypełnia.
  *Pamięta o Spowiedzi św., w I - y Piątek miesiąca.
  *Pamięta o czystych dłoniach przed służbą przy ołtarzu Pańskim.
  *Wykonuje wzorowo swoją posługę ministranta.
  *Pamięta o Spotkaniach Ministranckich
  *Przed służbą i po niej modli się przed Najświętszym Sakramentem.
  *Pozdrawia kapłana, siostrę zakonną, innego ministranta
     ministranckim pozdrowieniem.
  *Jest wzorem przy ołtarzu - nie rozmawia, nie śmieje się.
  *Nie odchodzi od ołtarza w czasie liturgii.

  SPOTKANIA MINISTRANTÓW - CO DWA TYGODNIE

  - sobota godz. 1100- grupa młodsza

  Odpowiedzialny za ministrantów młodszych: Br. Mariusz Szczypek MIC


  Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
  Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

  Od kiedy istnieją ministranci?

  Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo.
  W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego.
  W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność.

  1. Ministrant jest POMOCNIKIEM

  przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

  2. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI

  Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

  3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM

  Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

  Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

  PELNY ZESPÓŁ SŁUŻBY LITURGICZNEJ W CZASIE LITURGII:


  1 - turyferarjusz (niosący trybularz)
  2 - nawikulariusz (niosący łódkę)
  3 - akolita
  4 - krucyferariusz (niosący krzyż)
  5 - ministranci bez funkcji
  6 - lektorzy bez funkcji
  7 - ministrant ołtarza
  8 - lektor
  9 - lektor księgi
  10 - ceremoniarz
  11 - celebrans

  ZADANIA MINISTRANTÓW

  1. Za liturgię i przydział funkcji jest odpowiedzialny najstarszy ministrant w danej grupie
  2. Ministrant Księgi i Ceremoniarz znajdują się przy Celebransie
  3. Wszyscy ministranci zobowiązani są do posługi czytań, komentarzy, modlitwy wiernych
  4. Wszyscy ministranci są odpowiedzialni za postawę swoją i ministrantów młodszych.
  5. Obecność na zbiórkach i dyżurach
  6. W dni świąteczne i niedziele obowiązuje uroczysta pełna asysta
  7. Kto został wyznaczony do funkcji przez księdza lub ceremoniarza, nie może być zastąpiony przez spadochroniarza.


  STRÓJ MINISTRANTA STANOWIĄ:
  *komża,
  *kołnierz (w kolorach danego okresu lit.),
  *lub alba przepasana cingulum
  czytaj więcej MINISTRANCI W LITURGII

  CHARAKTERYSTYKA MSZY