HOMILIE I KAZANIA
  O BŁ. STANISŁAWIE PAPCZYŃSKIM
  HOMILIA
  WYGŁOSZONA PODCZAS BEATYFIKACJI
  STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

  przez Sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej
  kard. Tarcisio Bertone,
  Licheń, 16 września 2007 r.

  Przede wszystkim dziękuję Bogu, że dał mi po raz drugi w ciągu niewielu miesięcy szczęśliwą sposobność odwiedzenia waszej drogiej ojczyzny, ojczyzny Błogosławionego Stanisława Papczyńskiego i Sługi Bożego Jana Pawła II, który oby również - jak wszyscy ufamy - mógł rychło zostać wyniesiony do chwały ołtarzy. Dziękuję też Bogu, że właśnie w tym sanktuarium, w którym wczoraj wieczorem spotkaliśmy się na liturgii Nieszporów, dziś mogę przewodniczyć uroczystej Eucharystii, podczas której w imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI było mi dane ogłosić Błogosławionym Ojca Stanisława Papczyńskiego. Wymowny a nawet wzruszający jest fakt, że to wszystko dokonuje się w tym sławnym sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie od wielu już lat Ojcowie i Bracia Marianie, duchowi synowie nowego Błogosławionego, pełnią posługę duszpasterską, realizując wiernie charyzmat swego Założyciela.

  CZYTAJ WIĘCEJ  HOMILIA
  WYGŁOSZONA PODCZAS LITURGII DZIĘKCZYNNEJ
  U GROBU BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
  Przez Eminencję Kardynała Franca Rodé, C.M.,
  Prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

  Góra Kalwaria, dnia 17 września 2007 r. w 306. rocznicę śmierci Błogosławionego

  Pan jest moim pasterzem (Ps 23,1). Słowami jednego z najpiękniejszych psalmów Biblii wielbimy Boga w tej radosnej liturgii. Zanosimy Mu dziękczynienie za wszystko, co uczynił dla każdego z nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie. W tym dniu, przez Was Bracia i Siostry, tak wytęsknionym i wymodlonym, dziękujemy szczególnie za dojrzały owoc Chrystusowej łaski, jaki Kościół stawia nam przed oczy wynosząc na ołtarze Stanisława Papczyńskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ  HOMILIA
  WYGŁOSZONA PODCZAS DZIĘKCZYNNEJ EUCHARYSTII
  ZA DAR BEATYFIKACJI BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
  przez Kardynała Stanisława Dziwisza
  Kaplica biskupów krakowskich, 19 września 2007 r.

  1. Immaculata Virginis Conceptio sit nobis salus et protectio - "Niepokalane Poczęcie Maryi niech będzie nam zbawieniem i obroną".
  Drodzy Księża Marianie!
  Wezwanie, do którego powtarzania zachęcał swych duchowych synów bł. Stanisław Papczyński, niech będzie mottem naszego dziękczynienia za tę niezwykłą postać w dziejach Kościoła w Polsce i naszej Ojczyzny.
  Jako założyciel Księży Marianów i wielki czciciel Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wpisuje się on na stałe do panteonu świętych Kościoła w Polsce i na świecie. Za zrządzeniem Bożej Opatrzności, bł. Stanisław Papczyński był związany z Diecezją krakowską, ponieważ na jej terenie się urodził. Z Krakowem związał się przez pijarów krakowskich mieszkając w ich rezydencji na Kazimierzu. W trudnych chwilach swojego życia szukał pomocy w Krakowie u biskupa Mikołaja Oborskiego. Tu dojrzała ostatecznie charyzmatyczna myśl o założeniu nowego zgromadzenia.odsylacz


© WIECZERNIK 2010