MUZEUM ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO  ul. O. Stanisława Papczyńskiego 6
  05-530 Góra Kalwaria

  Godziny otwarcia Muzeum
  Pon - Czwartek 1000- 1200 i 1400 - 1600
  Sobota 1100 - 1200 i 1300- 1600
  Niedziela 1300 - 1600


  Zapraszamy osoby indywidualne
  i grupy(do 20 osób)
  Szczegółowe informacje: tel. 22-727-32-58  Zawierzenie Niepokalanej            Zawierzenie Niepokalanej

  PRZEWODNIK PO MUZEUM


  Muzeum ojca Stanisława Papczyńskiego łączy w sobie dwa elementy: pokazuje historię i osobę o. Stanisława oraz w nieznaczny sposób pokazuje Zakon Marianów - główne dzieło o. Stanisława.
  Muzeum jest pewną propozycją opowieści zawartą w kolażu znajdującym się na ścianach - zbiór obrazów, zdjęć pokazuje myśli i historię o. Stanisława i Zgromadzenia Marianów.

  Zawierzenie Niepokalanej Zawierzenie Niepokalanej

  POCZĄTEK ZWIEDZANIA MUZEUM

  - w centrum znajduje się umieszczona na mapie świata gablota, w której jest zrekonstruowany czcionką-autografem o. Papczyńskiego zapis jego Oblatio, czyli tekstu, w którym pierwszy raz mówi o tym, że chce założyć Zakon Niepokalanego Poczęcia NMP, dokładnie Towarzystwo Kleryków Marianów.

  Tekst Oblatio został wygłoszony przez o. Stanisława w momencie kiedy odchodził z Zakonu Pijarów. Wydarzenie to miało kluczowe znaczenie dla życia o. Papczyńskiego, a w konsekwencji również dla Zakonu Marianów. W 345 rocznicę wygłoszenia Oblatio zostało otwarte to muzeum.

  Oblatio

  Na suficie znajduje się kopia obrazu z Kościoła w Porzeczu Mariańskim (Goźlin - placówka mariańska powstała za życia o. Stanisława Papczyńskiego) przedstawiającego 10-cio ramienną gwiazdę z wypisanymi w języku polskim cnotami Matki Bożej wg Reguły Naśladowania 10-ciu cnót NMP, na którą Marianie składali swoje śluby zakonne.

  kopia obrazu

  Relikwiarz Beatyfikacyjny w krztałcie 10-cio ramiennej gwiazdy z fragmentem kości o. Stanisława Papczyńskiego wykonany z mosiądzu i alabastru (projekt: Witold Czopowik, 2007) - pozwala nam doświadczyć bezpośredniej obecności św. o. Stanisława.
  Nad relikwiarzem znajduje się oryginalny Krucyfiks barokowy z XVII w., który symbolicznie ukazuje ziemską drogę krzyżową o. Papczyńskiego, która doprowadziła go do chwały ołtarzy

  .

  Stojąc naprzeciwko relikwiarza zwracamy się w prawą stronę i tu zaczynamy zwiedzanie muzeum.

  Cz. I. Dzieciństwo i młodość

  Ojciec Stanisław urodził się w Podegrodziu 18 mają 1631 r. i tego samego dnia został ochrzczony, na chrzcie dostał imię Jan.

        Na co warto zwrócić uwagę:

        1 - narzędzia kowalskie,
        2 - przedmioty domowego użytku z Podegrodzia;
        3 - lniany strój pastuszka
              - młody Jan, gdy nie szła mu nauka w szkole,
              został posłany przez swojego ojcado pasania owiec;
              potem potajemnie wrócił do szkoły i w przedziwny sposób
              w jedno popołudnie nauczył się całego alfabetu;
        4 - uroczysty strój z Podegrodzia używany od XVII w. aż do dzisiaj;
        5 - "tablet" z XVII w.
              - tabliczka używana do nauki pisania przez dzieci szkolne;
        6 - symboliczne trzy książki (teologia, poezja, duchowość),
              które Jan zabrał ze sobą do nowicjatu pijarów w Podolińcu.

            

             kopia obrazu

  kopia obrazu kopia obrazu

  Cz. II. Okres pijarski

  Ojciec Stanisław (imię to przyjął w zakonie pijarów) idąc do zakonu pijarów był już bardzo wykształconym człowiekiem, szczególnie w dziedzinie filozofii i retoryki, więc bardzo szybko zostało mu powierzone zadanie nauki retoryki w kolegiach pijarskich. Na ten okres przypada również główna działalność pisarska o. Stanisława.

  kopia obrazu

        Na co warto zwrócić uwagę:

        1 - książki autorstwa o. Stanisława
              wydane za jego życia, jego staraniem;
        2 - rekonstrukcja habitu z wełny noszonego przez Pijarów;
        3 - wartość papieru
              - w książce pusta strona była wykorzystywana
              do notowania,podliczania itp.
              - papier w tamtym czasie był bardzo drogi i trudno dostępny;
        4 - trzy faksymile (kopie) odręcznych pism o. Papczyńskiego;
        5 - oryginalny mieczorapier żołnierza szwedzkiego.

  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu

  kopia obrazu                     kopia obrazu

  kopia obrazu kopia obrazu

  kopia obrazu              kopia obrazu

  Cz. III. Troska o ziemską ojczyznę

  Sektor ten dotyczy myśli patriotyczno - społecznej o. Papczyńskiego. Ojciec Stanisław nazywany był "ojcem ubogich", zaangażowany był w sprawy publiczne. Możemy tu przeczytać fragmenty jego wypowiedzi dotyczące zaangażowania w dobro wspólne, w ojczyznę.

  kopia obrazu

        Na co warto zwrócić uwagę:

        1 - kaplerz - rodzaj szkaplerza, który rycerstwo nosiło na szyi;
        2 - oryginalne eksponaty: szable, prochownice, bukłaki, tarcza, mapa;
        3 - oryginalny list napisany przez króla Jana III Sobieskiego;
        4 - zrekonstruowane przywileje nadane Marianom
              przez króla Jana III Sobieskiego;
        5 - berło króla Jana III Sobieskiego - wierna kopia;
        6 - obraz króla Polski Jana III Sobieskiego,
              Daniel Schultz (1615-1683), olej na płótnie,
              kopia: Ryszard Primke, 2015
              - o. Papczyński przyjaźnił się z królem Janem III Sobieskim,
              był też jego spowiednikiem i doradcą.

  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu

  Cz. IV. Zakładanie zakonu

  kopia obrazu kopia obrazu

        Na co warto zwrócić uwagę:

        1 - dokumenty zatwierdzające Zakon Marianów
              od Norma vitae - reguły napisane
              przez o. Stanisława dla nowego zakonu,
              do Bulli papieża Piusa VI oddzielającej całkowicie
              zakon marianów od franciszkanów;
        2 - rekonstrukcja habitu zrobionego na wzór pijarskiego,
              jaki przywdział o. Stanisław chcąc założyć
              nowy zakon poświęcony Niepokalanemu Poczęciu NMP;
        3 - relikwie - sznur wyjęty z trumny o. Stanisława
              podczas ekshumacji w 2007 r.

  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu

  kopia obrazu                          kopia obrazu

  kopia obrazu kopia obrazu

  Cz. V. Nowa Jerozolima

  Część poświęcona naszemu miastu (gdyż tak na początku nazywała się Góra Kalwaria), które założył bp Stefan Wierzbowski na planie krzyża, aby sprowadzić tu wiele różnych zakonów m.in. Zakon Marianów z o. Stanisławem Papczyńskim.

  kopia obrazu

        Na co warto zwrócić uwagę:

        1 - książka należąca do o. Papczyńskiego
              z jego autografem i odręcznym dopiskiem
              - osobista pamiątka po o. Stanisławie;
        2 - jedyny egzemplarz rozważań o. Stanisława
              pt. "Wejrzenie w głąb serca";
        3 - trzy wydania Templum Dei Mysticum o. Stanisława;
        4 - plan miasta zbudowanego na planie krzyża;
        5 - plan klasztoru przy Wieczerniku z czasów o. Stanisława.

  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu

  Cz. VI. Apostoł Mazowsza

  Jest tu opowieść o działalności o. Stanisława jako kaznodziei, spowiedniku, uzdrowicielu...

  kopia obrazu kopia obrazu

        Na co warto zwrócić uwagę:

        1 - Mszał z dopisaną ręcznie Mszą św. wotywną
              do św. Rafała Archanioła, którego o. Stanisław
              był wielkim czcicielem,
              być może korzystał z niego sam o. Papczyński;
        2 - Podręcznik retoryki o. Michała Krausa
              zakupiony przez o. Stanisława dla współbraci;
        3 - Oryginalny ornat z XVI-XVII w. ręcznie wyszywany.
        4 - Monstrancja z XVII w. oraz kielich i patena
              podarowane księżom marianom przez papieża Benedykta XVI
              na okoliczność beatyfikacji o. Stanisława.

  kopia obrazu kopia obrazu

  kopia obrazu                 kopia obrazu


  Cz. VII. Śmierć i sława świętości

        

  Na co warto zwrócić uwagę:

        1 - relikwie - habit trumienny o. Stanisława
              wyjęty z trumny podczas ekshumacji w 2007 roku,
              wtedy był w lepszym stanie,
              ale jego utlenienie spowodowało zniszczenie;
        2 - książka z ręcznie dopisaną pierwszą modlitwą
              o beatyfikację o. Stanisława, napisaną prawdopodobnie
              przez jednego z jego współbraci niedługo po jego śmierci;
        3 - zrekonstruowane testamenty o. Stanisława;
        4 - kłódka, która przez ok. 240 lat była przy trumnie o. Stanisława,
              często dotykana przez wiernych, którzy modlili się
              przy grobie o. Papczyńskiego o jego wstawiennictwo;
        5 - pierwsze biografie o. Stanisława.

  kopia obrazu kopia obrazu
  kopia obrazu kopia obrazu

  Cz. VIII. Proces kanonizacyjny

  Zdjęcia, dokumenty, pamiątki związane z beatyfikacją o. Stanisława Papczyńskiego, która odbyła się 16 września 2007 r. w Licheniu. Kanonizacja odbyła się 5 czerwca 2016 r. w Rzymie.

  kopia obrazu                kopia obrazu

  kopia obrazu kopia obrazu

  Cz. IX.

  Ściana pokazująca najpierw portret ks. Jerzego Matulewicza, który odnowił i zreformował prawie umierający Zakon Marianów w 1909 r., a następnie zdjęcia pokazujące jak ten Zakon rozwinął się i gdzie Marianie dziś żyją i pracują.

  Zawierzenie Niepokalanej                Ulubione książki św. Stanisława

  kopia obrazu

odsylacz


© WIECZERNIK 2010