EKSHUMACJA SZCZĄTKÓW
    BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO    Na naszej stronie www.marianie.pl zamieszczono informację dotyczącą ekshumacji szczątków bA HREF="wydbiezace.html" TARGET="_self">BIEŻĄCE WYDARZENIA