NASZA OBECNOŚĆ I POSŁUGA DUSZPASTERSKA  marianki_klasztor

  W 1973 r. zbudowano przy Wieczerniku dom, który do roku 2008 stanowił rezydencję klasztoru w Górze; wówczas to został erygowany osobny dom zakonny pw. bł. Stanisława Papczyńskiego. Obecnie budowane są nowe pomieszczenia mieszkalne.
  Jestem tutaj od grudnia 2008 roku i wraz z moimi współbraćmi staram się służyć Bogu i ludziom zgodnie z charyzmatem naszego zakonu i wolą przełożonych.

  W rocznicę odejścia do Domu Ojca bł. o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego (18 września) w Górze Kalwarii na Mariankach, decyzją przełożonego generalnego i jego rady, erygowano nowy dom zakonny pod wezwaniem tegoż Błogosławionego. Dotychczas kustosze Grobu Ojca Założyciela na Mariankach mieszkali w tzw. rezydencji, czyli placówce podlegającej pod dom zakonny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. ks. Sajny, w centrum miasta (siedziba parafii). Wraz z momentem kanonicznej erekcji nowego domu zakonnego placówka ta stała się w pełni autonomiczną. Pierwszym przełożonym lokalnym został ks. Wojciech Skóra MIC, wicepostulator procesu kanonizacyjnego bł. Stanisława. Oprócz niego na Mariankach posługują ks. Stanisław Kaczmarczyk MIC oraz br. Mariusz Machul MIC.

  marianki_wieczernik

  Obecność marianów w tym ważnym miejscu datuje się od roku 1677. Wtedy to biskup poznański Stefan Wierzbowski, właściciel i założyciel miasta (na dawnych gruntach wsi Góra), ówcześnie nazywającego się Nową Jerozolimą, przekazał Ojcu Papczyńskiemu kościółek "Wieczerzy Pańskiej z jeziorem, rozlanym za Wieczernikiem aż do góry świętokrzyskiej (...) z kawałkami roli, dokoła i przy jeziorze się znajdującymi, z włościami, folwarczkiem i lasem" (akt erekcyjny z 21 II 1687). Marianie mieli za zadanie oprowadzać przybywających do Nowej Jerozolimy pielgrzymów po drogach Męki Pańskiej, które wiodły właśnie od Wieczernika oraz sprawować msze święte za zmarłych i grzeszników. Z czasem otrzymali oni także zadanie opieki duszpasterskiej nad skazanymi na karę śmierci, włącznie z towarzyszeniem im na miejsce kaźni.

  Kasata carska klasztorów z 1864 r. dotknęła także klasztor marianów w Górze Kalwarii. Po odrodzeniu zgromadzenia marianie - już w okresie międzywojennym - rozpoczęli starania o powrót do Wieczernika. Urządzali także pielgrzymki do grobu swojego Założyciela. Jednakże dopiero w 1952 r. udało im się powrócić na stałe do Góry Kalwarii. Od prymasa Stefana Wyszyńskiego otrzymali pobernardyński klasztor z kościołem w centrum miasta z zadaniem administrowania w pozostałych kościołach. W 1973 r. wybudowano skromny dom na Mariankach, który stał się rezydencją. Niedawno podjęto budowę nowego obiektu mieszkalneg0.

  xkt

  DZIEŁA SPEŁNIANE PRZEZ NASZĄ WSPÓLNOTĘ:

  * Kustodia grobu bł. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego
     kustosz: Ks. Jan M. Rokosz MIC

  * Opieka duszpasterska nad pielgrzymami


  Wieczernik

  WSPÓLNOTA:

  * Ks. Jan M. Rokosz MIC
      przełożony, rektor kościoła,
      kustosz grobu Ojca Założyciela, duszpasterz,

     Ks. Łukasz Mazurek
     ks. Edmund Szaniawski
     Br. Mariusz Szczypekodsylacz

© WIECZERNIK 2010