bractwo

  W   I   T   A   M   Y

  NA STRONIE BRACTWA
  MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

  Bractwo Misterium Męki Pańskiej tworzą ludzie zaangażowani w życie rodzinne i zawodowe, którzy nie oddzielają tych spraw od codziennego świadectwa wiary.
  Bractwo zawiązało sie w trakcie przygotowań związanych z Misterium Męki Pańskiej a po jego wystawieniu został opracowany i zatwierdzony Statut, który warunkuje przynależność do niego, misję i zadania z niej wynikające oraz zobowiązania tych, którzy decydują się współtworzyć tę Wspólnotę wiary.
  Bractwo nie jest wspólnotą zamkniętą w swym dziele jakim jest coroczne przygotowywanie Misterium Męki Pańaskiej w Nowej Jerozolimie - w Górze Kalwarii. W tym roku wraz z nim Misterium współtworzyli ludzie dobrej woli, zaangażowani w innych wspólnotach parafialnych jak i osoby, które służą Bogu nie należąć do żadnej z nich.

  16 września 2012 roku 25 członków Bractwa złożyło specjalne przyrzeczenia i z rąk ks. proboszcza Henryka Kulika otrzymało strój Bractwa.

  WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

  banner_misterium

  MISTERIUM 2011 - PRZYGOTOWANIE I CAŁOŚĆ  MISTERIUM 2011 - PRZYGOTOWANIE I FRAGMENT
odsylacz


© WIECZERNIK 2010