ARTYKUŁY
  NA TEMAT BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
  pobożna KS. MARIAN PISARZAK MIC

  ORĘDOWNIK ZMARŁYCH I SŁUGA KONAJĄCYCH

  Specyfika charyzmatu założyciela Marianow

  Wspólnota zakonna marianów, założona przez Ojca Stanisława Papczyńskiego (1631-1701), w swoich ustawach wydanych w roku 1723 i 1787, bardzo wyraźnie deklarowała, że kult maryjny i niesienie pomocy zmarłym jest jej powołaniem i profesją.
  Jedną z form realizacji tego apostolatu były uroczyste nabożeństwa za dusze zmarłych, praktykowane po wszystkich kościołach u wspomnianych ojców przez oktawę Dnia Zadusznego.
  Uroczyste wprowadzenie nowego nabożeństwa w kościele Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii odbyło się w dniu 2 listopada 1757 roku pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Krakiera, kanonika warszawskiego z instytutu księży komunistów. Przy tej okazji tygodnik "Kurier Polski" ogłosił starania marianów o beatyfikację ich założyciela.
  Sam zaś założyciel w "Regule życia" (1687 i 1694/98) tak ujął cel szczegółowy swego zgromadzenia: "szerzyć będziecie cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy i wspierać modlitwą dusze wiernych zmarłych poddanych karom czyśćcowym, zwłaszcza żołnierzy i ofiary zarazy".

  Czytaj więcej


  pobożna
  T. ROGALEWSKI

  EUCHARYSTIA W ŻYCIU I W NAUCE
  BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

  Bł. Stanisław Papczyński znany jest ze swego szczególnego nabożeństwa do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP. Niewiele osób wie jednak o tym, iż był on gorliwym propagatorem częstego przyjmowania Komunii św. w czasach, gdy nie było to wcale takie oczywiste. O tym i o innych przejawach kultu eucharystycznego w życiu o. Papczyńskiego traktuje poniższy tekst.

  Czytaj więcej


  pobożna
  T. ROGALEWSKI

  TAJEMNICA KRZYŻA A ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
  W MYŚLI TEOLOGICZNEJ BŁ. ST. PAPCZYŃSKIEGO

  O. Stanisław Papczyński był głęboko związany z Chrystusem cierpiącym, co ujawniło się zarówno w jego życiu jak i w pismach. Tę głębię przeżyć tajemnicy Krzyża ukazywał on z właściwym dla współczesnych mu autorów realizmem, z ogromną wrażliwością i miłością do umęczonego Zbawiciela.

  Czytaj więcej


  pobożna
  G. KAROLEWICZ

  BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI
  WOBEC PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

  Wrażliwość na potrzeby pokrzywdzonych warstw społecznych, piętnowanie niesprawiedliwego podziału dóbr, protest przeciw zasadzie "liberum veto" - jednym zdaniem: ukazanie krytyki odchodzenia od norm moralnych i próby przeciwstawiania się w imię zasad ewangelicznych fali zła narastającego w Rzeczypospolitej przez założyciela marianów.

  Czytaj więcej

  pobożna
  MARIA TARNAWSKA

  OJCIEC STANISŁAW PAPCZYŃSKI
  NA TLE SWOICH CZASÓW

  Tekst ukazał się drukiem w Londynie w 1962 r., nakładem Wydawnictwa "Marianum w służbie", w serii "Wielkie postacie polskiego Millenium". Zachowano oryginalne styl i pisownię

  Wspólnota zakonna marianów, założona przez Ojca Stanisława Papczyńskiego (1631-1701), w swoich ustawach wydanych w roku 1723 i 1787, bardzo wyraźnie deklarowała, że kult maryjny i niesienie pomocy zmarłym jest jej powołaniem i profesją.
  Jedną z form realizacji tego apostolatu były uroczyste nabożeństwa za dusze zmarłych, praktykowane po wszystkich kościołach u wspomnianych ojców przez oktawę Dnia Zadusznego.
  Uroczyste wprowadzenie nowego nabożeństwa w kościele Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii odbyło się w dniu 2 listopada 1757 roku pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Krakiera, kanonika warszawskiego z instytutu księży komunistów. Przy tej okazji tygodnik "Kurier Polski" ogłosił starania marianów o beatyfikację ich założyciela.
  Sam zaś założyciel w "Regule życia" (1687 i 1694/98) tak ujął cel szczegółowy swego zgromadzenia: "szerzyć będziecie cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy i wspierać modlitwą dusze wiernych zmarłych poddanych karom czyśćcowym, zwłaszcza żołnierzy i ofiary zarazy".

  Czytaj więcej


  INNE ARTYKUŁY

odsylacz


© WIECZERNIK 2010